Prístavba k domu – čo všetko by ste mali vedieť?

Vytvorenie prístavby k existujúcemu domu predstavuje prakticky rovnaký proces ako stavba nového domu. Vyžaduje si výstavbu základov, obvodových stien, priečok a strechy. V niektorých konkrétnych prípadoch môže byť prístavba dokonca náročnejšia než samotná novostavba, a preto je dôležité venovať jej primeranú pozornosť.

Čo je prístavba k domu?

Prístavba k domu je dodatočná časť alebo rozšírenie existujúceho domu, ktoré zvyčajne zvyšuje jeho veľkosť, funkčnosť alebo estetické možnosti. Toto rozšírenie môže byť umiestnené na jednej strane domu a môže obsahovať nové miestnosti, ako sú napríklad ďalšie spálne, kúpeľne, pracovne alebo iné obytné priestory.

Prístavby môžu mať rôzne účely, vrátane rozšírenia obytného priestoru pre rodinu s narastajúcim počtom členov, pridanie ďalších funkčných miestností, ako napríklad posilňovne alebo kancelárie, alebo zlepšenie vzhľadu domu. Projekt prístavby obvykle zahŕňa stavebné práce, vrátane výstavby základov, stien, strechy a iných nevyhnutných štruktúr. Prístavby môžu byť realizované s rôznou mierou komplexnosti a náročnosti v závislosti od konkrétnych potrieb a plánov majiteľa domu.

Stavebnému povoleniu sa nevyhnete

Podľa zákona nie je potrebné žiadať o stavebné povolenie pred realizáciou prízemných stavieb nižších ako 5 m, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2. V týchto prípadoch stačí len ohlásiť prístavbu príslušnému stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa však vyžaduje v prípade, že daný objekt mení svoj objem.

Keďže aj prístavba domu o veľkosti do 25 m2 spôsobuje zväčšenie objemu nehnuteľnosti, je logické, že si vyžaduje stavebné povolenie. Výnimkou sú prípady, kedy prístavba nie je priamo spojená s pôvodným objektom, a v takýchto prípadoch je možné sa vyhnúť žiadosti o stavebné povolenie. Môže jednať o garáž či letnú kuchyňu.

Cena prístavby k domu

Odhadnúť finálnu cenu prístavby môže byť náročné. Dokonca sa môže pohybovať na úrovni novostavby či rekonštrukcie. Ďalší rozdiel vzniká v závislosti od rozhodnutia o realizácii. Ak sa rozhodnete realizovať prístavbu svojpomocne, môžete dosiahnuť značné úspory v porovnaní so stavbou domu na kľúč.

Zároveň, pretože prístavba nadväzuje na existujúcu stavbu, vždy je potrebné zahrnúť finančnú rezervu na neočakávané náklady, ktoré môžu vzniknúť počas samotnej výstavby. Práca s pôvodnou stavbou môže priniesť neočakávané prekvapenia, ktoré je dôležité riešiť promptne. V prípade identifikácie závažných nedostatkov odporúčame nekompromisne riešiť ich odstránenie, bez ohľadu na financie. Predsa, základ stavby je dôležitá pre životnosť aj bezpečnosť.

Čas stavania prístavby

Postavenie hrubej stavby z brúsených tehál je v súčasnosti rýchle a jednoduché. Moderné technológie murovania umožňujú efektívnejšiu a rýchlejšiu prácu, a to dokonca až o 30 % alebo dokonca 50 % v porovnaní s tradičným spôsobom murovania s použitím bežnej malty. Aj keď ide o rýchly proces, stále je stále viac preferovaná možnosť zveriť túto prácu profesionálnej firme. Týmto spôsobom nielenže ušetríte vlastný čas, ale môžete si byť istí, že práca bude vykonaná odborným spôsobom a s najvyššou kvalitou.

Prístavba k domu na kľúč

Vše predstavy dokážete veľmi jednoducho pretaviť na skutočnosť. V našej spoločnosti sa zameriavame na individuálne požiadavky každého jedného klienta, preto aj vaša prístavba k domu môže byť postavená bez námahy. Okrem prístavieb sa špecializujeme aj na rekonštrukcie rôzneho typu a prakticky všetky práce ako v interiéri, tak aj v exteriéri domu či firemného objektuNeváhajte sa na nás obrátiť s vašou predstavou. Veríme, že váš sen dokážeme uskutočniť.

Zavolajte nám