Čo je potrebné k rekonštrukcií bytu?

Podľa platného znenia Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je ustanovené, že na uskutočnenie stavieb, ich zmien a údržbových prác na nich je potrebné získať stavebné povolenie alebo informovať stavebný úrad o plánovaných prácach.

Rozhodujúcim faktorom, či je potrebné stavebné povolenie alebo postačí iba oznámenie stavebnému úradu, je charakter a rozsah plánovaných úprav v byte. V niektorých prípadoch je dokonca možné začať s prácami bez predchádzajúcich schválení. Čo všetko je potrebné zariadiť pred rekonštrukciou bytu?

Oznam pre susedov

Začnime to najmenej dôležitou povinnosťou. I keď zo zákona nemáte povinnosť stavebné práce vopred oznamovať, v rámci pohodových susedských vzťahov je vhodné oboznámiť svojich susedov, najmä tých nad a pod vami, či vedľa vás, že budete vykonávať rekonštrukciu. Susedia tak budú oboznámení zo zvýšeného hluku vo vašom byte, na čo sa budú môcť pripraviť. 

Ohlásenie na stavebnom úrade a stavebné povolenie

Práce, ako sú výmena okien, elektrických rozvodov či vstavaného nábytku alebo spotrebičov nie je potrebné ohlasovať na stavebnom úrade. Taktiež váš táto povinnosť obchádza v prípade robenia omietok či maľovania.

Stavebné povolenie je však potrebné vybaviť, ak plánujete zasahovať do nosných stien stavby, kde treba posúdiť, či nemôže dôjsť k vplyvu na statiku budovy. Stavebné povolenie teda budete potrebovať, ak:

 • Plánujete zmenu dispozičného riešenia a výmery miestností
 • Plánujete zmenu účelu používania miestnosti (napríklad z kuchyne na kúpeľňu)
 • Plánujete zmeniť rozloženie okien
 • Plánujete zmeniť vzhľad stavby
 • Plánujete stavbu nad 25 m2 zastavanej plochy

V niektorých prípadoch je potrebné ohlásiť aj drobnú stavbu či prerábku. V prípade bytu môže ísť napríklad o prepojenie WC s kúpeľňou či kuchyne s obývačkou. Stavebná práca, na ktorú postačí len ohlásenie, je taktiež zasklenie balkóna.

Na stavebnom úrade teda vybavujete dve základné veci:

 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Stavebné povolenie

Ohlásenie drobnej stavby stačí podať prostredníctvom formuláru stavebného úradu. V prípade, že rekonštruujete celý byt, potrebujete súhlas predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, poprípade statický posudok. Na vyjadrenie má stavebný úrad lehotu 30 dní.

Pri stavebnom povolení je potrebné vyplniť žiadosť spolu s ďalšími dokumentami. To, aké budete potrebovať, závisí od vaše situácie. S tým, aké doklady doložiť vám môžu pomôcť na stavebnom úrade. Ide napríklad o tieto:

 • List vlastníctva
 • Projektová dokumentácia
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy či iné dokumenty dotknutých orgánov
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby (ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne)

Pozor na rekonštrukcie zasahujúce do priečok

Práce spojené s priečkami predstavujú samostatnú kategóriu. Rozhodnutie o tom, či je potrebné získať stavebné povolenie, podať ohlásenie, alebo vykonať rekonštrukciu bez akejkoľvek schválenia, závisí od toho, či dané priečky sú nosné alebo nenosné. Nosné priečky obvykle zahŕňajú všetky obvodové steny a tiež priečky, ktoré oddeľujú jednotlivé byty. Je dôležité zdôrazniť, že vyhľadávanie nosných priečok by ste nemali realizovať sami, avšak všeobecne platí, že nosné priečky by mali mať minimálnu hrúbku 30 až 40 cm, pričom v niektorých bytoch môže byť táto hodnota len 15 cm.

V prípade, že by ste napríklad chceli vymeniť nenosné priečky za sklenené, pravdepodobne sa vyhnete formálnym postupom na úradoch. Naopak, je náročné posúdiť, ktoré práce môžu ovplyvniť statické vlastnosti stavby, pretože aj odstránenie nenosnej priečky môže byť vnímané ako zásah, ktorý ovplyvní okolité nosné priečky. Preto vám odporúčame konzultovať s odborníkmi na stavebnom úrade predtým, ako sa pustíte do takýchto prác.

Rekonštrukcia bytu môže byť náročná, no vždy je najlepšou voľbou spoľahnúť sa na profesionálov. U nás nájdete komplexné služby pre pretvorenie vášho bytu na mieru a na kľúč, vďaka čomu si ušetrite množstvo času ale aj stresu. Jedným si však môžete byť istí – profesionálne odvedenou kvalitou.

Zavolajte nám