Ako prebieha výmena starého vodovodného potrubia?

Na Slovensku máme v súčasnosti veľké množstvo starých domov a bytov ešte z minulého storočia. Tak, ako majú životnosť elektrické rozvody či kúrenie, vodovodné potrubie nie je výnimkou. Pokiaľ ste sa dostali do fázy, kedy vám zateká do domu alebo silikón na spojoch už netesní, výmena starého vodovodného potrubia je to prvé, čo by ste mali absolvovať. Ako táto výmena prebieha?

Ako identifikovať problémy s vodovodným potrubím?

Obvykle sa porucha vnútorného vodovodu prejaví vlhkým fľakom na vonkajšej strane steny, ktorý sa postupne zväčšujeVäčšie škody sa prejavia okamžitým únikom vody. Pokiaľ dôjde k poruche potrubia umiestneného v chráničke alebo inštalačnom kanáli, voda uniká do montážnej šachty alebo na iné kontrolovateľné miesto, čo umožňuje včasné odhalenie poruchy a rýchlu opravu vodovodu. Pri opravách vnútorných vodovodov sa obvykle vymenia iba poškodené časti.

Príprava je dôležitá

Pred samotným začatím je potrebné všetko dôkladne naplánovať. Pokiaľ s výmenou vodovodného potrubia nemáte skúsenosti, radšej sa do toho nepúšťajte. Radi vám poradíme a následne staré potrubie aj vymeníme. Okrem príprav na samotnom potrubí by ste mali informovať prípadných susedov, s ktorými zdieľate prípojku vody o dočasnom vypnutí vody. Jednoducho informujte každého, kto môže byť vypnutím vody dotknutý.

Následne vodu vypnite na mieste hlavného uzáveru, ktorý sa nachádza obvykle pri vodomere. Tento krok je dôležitý pre bezpečnú a bezproblémovú výmenu potrubia. Ďalej je potrebné vyprázdniť potrubie, a teda všetky trubky, ktoré sa budú vymieňať. Ideálna spravíte, ak otvoríte všetky vodovodné kohútiky, pokiaľ z nich nevytečie všetka voda.

Demontáž starého potrubia

Po vypnutí vody a vyprázdnení potrubia sa začne s demontážou starého potrubia. Odmontujú sa všetky časti, ktoré sa budú vymieňať, vrátane rúr, spojovacích prvkov a ostatných súčastí. Pri demontáži dodržiavame všetky bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu okolitého prostredia či samotných komponentov. Po úplnej demontáži sa staré potrubie odstráni z miesta a môže byť následne spracované alebo recyklované podľa miestnych predpisov.

Montáž nového potrubia

Nové potrubie sa inštaluje podľa vopred pripravených projektových plánov a špecifikácií. Pri oprave poškodeného vodovodu, a teda starých súčiastok za nové, je nevyhnutné identifikovať príčinu poruchy, aby sa viac neopakovala. Odporúča sa použiť rovnaký materiál na opravu, z akého je stará súčiastka. Pokiaľ sa mení komplet celý vodovodný systém, je potrebné pri výmene materiálu posúdiť jej dopad na ďalšie reakcie systému, ktoré riešime pri obhliadke.

Pri montáži nového vodovodného potrubia dbáme na to, aby boli dodržané všetky stanovené technické špecifikácie a normy. To zahŕňa nielen kvalitatívne požiadavky na materiál a jeho spracovanie, ale aj kvantitatívne aspekty, ako je správna veľkosť potrubia a tlak vody. Naším cieľom je zabezpečiť, aby nové potrubie bolo schopné efektívne dodávať vodu bez ohľadu na to, či ide o vnútorné rozvody v budove alebo vonkajšie rozvody napríklad pod zemou.

Kontrola, dokončenie a test spustenia vody

Po montáži nového potrubia je nevyhnutné vykonať dôležitý krok – kontrolu tesnosti prostredníctvom skúšky vodotesnosti, ktorá zahŕňa presurizáciu potrubia a monitorovanie akýchkoľvek únikov. Po odskúšaní tesnosti je vodovodné potrubie pripravené na opätovnú prevádzku. Je potrebné uzatvoriť všetky spoje a prípoje a vykonať finálne úpravy do stavu prevádzky. Následne je možné spustiť vodu do nového potrubia. Finálna kontrola je vykonaná otvorením vodovodných kohútikov a kontroly chodu potrubia.

Výmena starého vodovodného potrubia nie je žiadna veda, pokiaľ máte pri sebe profesionálov, akými sme aj my. Okrem samotnej montáže sa orientujeme aj na poradenstvo v oblasti rekonštrukcií, rovnako aj na samotné rekonštrukčné práce. Pokiaľ vás zaujíma aj iný aspekt prerábok ako výmena vodovodného potrubia, neváhajte nás kontaktovať.

Zavolajte nám