Ako naplánovať stavebné práce pre holodom

Naplánovanie stavebných prác pre holodom je veľmi dôležité pred samotným začiatkom. Ide o postup prác, výber materiálov či výber stavebnej firmy. Toto a ešte viac je potrebné vedieť predtým, ako sa začne s úpravou pozemku. Zistite s nami, ako správne naplánovať a zrealizovať stavbu hrubej stavby a následne holodomu, aby ste si zabezpečili plynulý priebeh prác a očakávaný výsledok.

Stavebné povolenie

Predtým, ako požiadate príslušný úrad pre stavebné povolenie, je potrebné vyriešiť niekoľko dôležitých úkonov. S vypracovaným plánom stavby je potrebné získať vyjadrenia od správcov sietí, teda od elektrární, plynární, vodární či telekomunikácií. V špecifických prípadoch je vyžadované stanovisko pamiatkového úradu. V prípade, ak plánujete mať v dome krb, je potrebné požiadať obec o stanovisko k malému zdroju znečisťovania ovzdušia. Ak plánujete stavať na pozemku, ktorý je ornou pôdou, záhradou alebo vinicou, potrebujete od okresného úradu súhlas s vyňatím z pôdneho fondu.

Po získaní všetkých potrebných dokumentov môžete podať žiadosť o stavebné povolenie na stavebný úrad. Do dokumentu uveďte meno a adresu navrhovateľa, druh, účel a miesto stavby, osobné údaje projektanta stavby, predpokladaný termín začiatku a konca stavebných prác a zoznam účastníkov konania. Zároveň uveďte, či budete stavať svojpomocne alebo s pomocou profesionálnej firmy, pričom v prípade výberu firmy priložte aj jej údaje. K žiadosti je nutné pripojiť vyššie spomínané dokumenty.

Výber stavebnej firmy

Pokiaľ plánujete nechať výstavbu holodomu v rukách profesionálov, je vhodné si vybrať stavebnú firmu, ktorá naplní vaše očakávania. Najlepšie je vyhľadávať komplexné stavebné činnosti u jednej firmy, akou je aj Šafo-2, ktoré dokážu poradiť a postaviť hrubú stavbu či holodom podľa vašich predstáv. Vždy je benefitom mať pri stavaní radu profesionálov, na ktorých sa môžete kedykoľvek spoľahnúť.

Časový odhad prác

Hrubá fáza stavebných prác zahŕňa čakaciu dobu približne niekoľkých týždňov, kým betón na základnej doske zatvrdne a následne montáž vencov, ktorá trvá približne 3 mesiace. V niektorých prípadoch je možné vykonať niektoré úlohy súčasne, napríklad sušenie omietok a poterov podlahy, čo však stále zaberá približne 4 mesiace. Celková doba výstavby domu na kľúč sa pohybuje okolo 2,5 mesiaca, pričom úpravy exteriéru trvajú približne 1 mesiac a kolaudačné konanie zaberá ďalší mesiac.

Hrubá stavba

Stavebný proces zahŕňa výkop základovej škáry, montáž obvodových múrov a vnútorných priečok s použitím penetračného náteru a hydroizolácie. Pri stavbe strechy sa kľúčové kroky týkajú montáže väzníkového krovu, vymurovania komína a natiahnutia fólie pod škridlu. Zabezpečuje sa jednotný odtieň a pridávajú sa odvetrávacie škridly a protisnehové háky. Tento postup sme len veľmi stručne zhrnuli, no určite si viete predstaviť, čo všetko zahŕňa tento proces.

Holodom

Holodom je pojem pre dokončenú stavbu po funkčnej stránke, ktorá nemá zhotovený interiér. Po dokončení hrubej stavby by finálny vizuál holodomu mohol pozostávať z nasledujúcich činností:

 • Vyznačenie výšky hotovej podlahy
 • Zameranie a objednanie okien a dverí
 • Nanesenie penetračného náteru
 • Nalepenie izolácie
 • Osadenie okien a dverí
 • Naplánovanie kuchyne
 • Naťahanie vodovodu, plynových, kanalizačných, rekuperačných a klimatizačných obvodov
 • Naťahanie vnútorných aj vonkajších elektrických rozvodov
 • Príprava vývodu vzduchu z digestora
 • Príprava pre stavbu krbu a prieduchov
 • Uloženie podlahového kúrenia
 • Vyhotovenie podláh
 • Natiahnutie omietok
 • Podbitie strechy
 • Realizácia úložného priestoru
 • Izolácia stropu
 • Montáž sadrokartónového stropu

Toto a ešte omnoho viac môže patriť medzi činnosti, ktoré pretvoria hrubú stavbu na holodom. Pokiaľ hľadáte spoľahlivú firmu na uloženie podlahy, spravenie omietky, elektroinštalácie či ďalších činností k vytvoreniu holodomu, neváhajte sa na nás obrátiť. Naša komplexná ponuka služieb dokáže pokryť väčšinu činností pri dotváraní hrubej stavby na podklad pre bývanie, preto nemusíte na každú prácu hľadať iného dodávateľa či majstrov jednotlivcov. Radi Vám vytvoríme vaše zázemie na kľúč.

Zavolajte nám