Udržateľná výstavba a ekologické aspekty pri nových bytových a domových projektoch

V súčasnosti sa v oblasti územného plánovania a rozvoja miest zamýšľa o prognózach, identifikácii a označovaní procesov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov v mestách. Cieľom je dosiahnuť, aby intervencie do mestskej štruktúry prinášali prospech a pozitívne ovplyvňovali celkovú kvalitu života v mestských oblastiach. Veľký vplyv na udržateľnosť majú novostavby, ktoré by mali do svojho jadra aplikovať také postupy, ktoré sú ekologické a nezaťažujú prírodu. Aké environmentálne aspekty so sebou môžu prinášať udržateľné výstavby?

Požiadavky udržateľnosti vo výstavbe

Pri hodnotení udržateľnosti budov sa analyzujú ekonomické, sociálne a environmentálne kritériá a ich vzájomné prepojenie. Optimálnym výsledkom je rovnováha medzi týmito sférami, kde aspekty ekonómie, sociálneho života a životného prostredia vzájomne spolupracujú. V stavebnej praxi často chýba povedomie o vzájomnej závislosti a kauzalite činností v stavebnom procese, ktoré vytvárajú alebo ovplyvňujú životné prostredie. Pri navrhovaní udržateľných budov je preto nevyhnutné zvážiť tieto požiadavky v snahe dosiahnuť harmonizovaný a udržateľný výsledok.

Zelené stavby

Udržateľné stavebníctvo prináša dvojnásobný prínos, a to v podobe úspory energií a finančných prostriedkov. Zároveň vykazuje ohľaduplnosť k životnému prostrediu, čím otvára cestu k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Symbolom trvalo udržateľného prístupu v stavebníctve sú zelené stavby.

V rámci tohto prístupu je možné si predstaviť komplexný proces, ktorý zohľadňuje celý životný cyklus nehnuteľnosti. Týmto spôsobom sa zelená budova vytvára od správneho návrhu, cez výber vhodných stavebných materiálov a postupov, až po prevádzku budovy a nakoniec jej likvidáciu.

Aby sa masovo rozšírila trvalo udržateľná výstavbazelené novostavby musia byť schopné konkurovať klasickým stavbám. To znamená, že by mali poskytovať užívateľom štandard a komfort, ktorý je v danom období žiadaný, a zároveň by mali byť finančne dostupné. To vyžaduje prísny výber materiálov, technických zariadení a konštrukčných postupov, ktoré vedú nielen k nízkej spotrebe energie, ale aj k zdravému a ekonomickému užívaniu.

Okná v mnohých významoch

Správny výber a návrh okien je kľúčový pre udržateľné bývanie. Okrem kvalitných obvodových stien a izolovanej strechy majú okná zásadný vplyv na využitie prirodzeného osvetlenia, minimalizáciu spotreby energie na osvetlenie a celkový komfort užívania. V zimných mesiacoch prispieva vhodný výber okien v udržateľnej novostavbe k efektívnemu využívaniu solárnych ziskov, čím sa podporuje pasívna energia a znižujú sa nároky na vykurovanie.

Prirodzené svetlo nie len zlepšuje pohodu, ale tiež pozitívne ovplyvňuje vašu koncentráciu a náladu. V kombinácii strešných a fasádnych okien umožňuje rýchle vetranie pomocou komínového efektu, čím sa znižuje potreba klimatizácie. Maximálny potenciál okien vyžaduje strategický prístup k návrhu a umiestneniu domu na pozemku.

Udržateľné materiály

Medzi spoľahlivý štandard udržateľných materiálov patria jednoznačne pálené stavebné materiály. Pálená hlina je už veľa rokov obľúbencom, či vo forme tehly alebo škridly, a to z niekoľkých hľadísk:

  • Vyrábajú sa z prírodných surovín
  • Ich priemerný životný cyklus sa odhaduje na približne 100 rokov
  • Sú veľmi odolné proti rôznym zmenám počasia
  • Majú nízke nároky na údržbu
  • Ich recyklácia je jednoduchá a ich materiál dokáže byť opätovne použitý
  • Poskytujú dostatočné akustické zabezpečenie
  • Umožňujú prirodzený prechod vodnej pary cez tehlové murivo, vďaka čomu „dýchajú“

Novostavby už nepoznáme tak, ako kedysi. Pri výstavách musíme myslieť na udržateľnosť, a teda výber správnych materiálov, úsporu energií, znižovanie emisií či vytvorenie zelených domovov. Pokiaľ plánujete výstavbu domu alebo vás zaujíma rekonštrukcia bytu do udržateľného domova, neváhajte využiť naše stavebné poradenstvo či mnohé z našich komplexných služieb na mieru. Realizujeme sa v rôznych stavebných činnostiach, od základov až po tie najmenšie detaily.

Zavolajte nám